بررسی عقد در قانون مدنی

احمد رضا فروزنده جونقانی بررسی عقد در قانون مدنی تعریف : عقد در لغت به معناي بستن دو چيز است به يكديگر به نوعي كه جدا

Read More »