دانستنی های حقوقی

آوریل 5, 2020

حق شفعه چیست و در قانون جمهوری اسلامی چه جايگاهي دارد

حق شفعه چیست قانونگذار در ماده ۸۰۸ قانون مدنی می‌گوید: هر ‌گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، […]
آوریل 5, 2020

حق مالكيت و جايگاه آن در نظم حقوقي كنوني

  مالکيت (ملکيت) به رابطه‌اي اطلاق مي‌شود که بين شخص با شيء يا وسيله‌اي مادي (خانه، ماشين و…) وجود دارد. درصورتي که شخص اين رابطه را […]
ژانویه 26, 2020

بررسی عقد در قانون مدنی

احمد رضا فروزنده جونقانی بررسی عقد در قانون مدنی تعریف : عقد در لغت به معناي بستن دو چيز است به يكديگر به نوعي كه جدا […]
آوریل 5, 2020

حق شفعه چیست و در قانون جمهوری اسلامی چه جايگاهي دارد

حق شفعه چیست قانونگذار در ماده ۸۰۸ قانون مدنی می‌گوید: هر ‌گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، […]
آوریل 5, 2020

حق مالكيت و جايگاه آن در نظم حقوقي كنوني

  مالکيت (ملکيت) به رابطه‌اي اطلاق مي‌شود که بين شخص با شيء يا وسيله‌اي مادي (خانه، ماشين و…) وجود دارد. درصورتي که شخص اين رابطه را […]
ژانویه 26, 2020

بررسی عقد در قانون مدنی

احمد رضا فروزنده جونقانی بررسی عقد در قانون مدنی تعریف : عقد در لغت به معناي بستن دو چيز است به يكديگر به نوعي كه جدا […]