پیشنهادات ما به شما ارزشمندتراز یک موسسه حقوقی معمول خواهد بود


احمدرضا فروزنده جونقانی

وکیل پایه یک دادگستری پس از گزراندن دوره کارشناسی در رشته حقوق قضایی در دانشگاه شهرکرد موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین الملل از دانشگاه puna university از کشور هند در پایه first class گردید و پس از اخذ پذیرش و گذران یک ترم از دوره دکتری در رشته حقوق تجارت بین الملل در دانشگاه مالزی به منظور خدمت به هم میهنان عزیز در زمینه وکالت در امور حقوقی و شرکتها و ورشکستگی به میهن عزیز بازگشت. با توجه به علاقه وافر به حقوق تجارت بین الملل وشرکتها چه از لحاظ تئوری و و چه از منظر عملی و مستعد بودن وی در این زمینه تمرکز خود را متوجه قبول وکالت به صورت تخصصی در امور حقوقی نموده و پس از کسب افتخار خدمت به هم میهنان عزیز و موفقیت در پرونده های حقوقی و شرکتها و همچنین مشاوره در شرکتهای متعدد بعنوان مشاوره حقوقی اکنون افتخار این را دارد که ضمن ادعا در خصوص تخصص در قبل و انجام وکالت در امور حقوقی و بازرگانی و قراردادها و شرکتها و ورشکستگی با سابقه مثبت و موثر و تسلط کامل به زبان انگلیسی رضایت کامل موکلین اسبق و امید به جلب رضایت موکلین آینده بتواند بصورت مفید و مؤثر آنگونه که مطلوب و مقبول هر مخاطبی باشد در خدمت هم میهنان عزیز باشد.

قابلیتهای همکاری

  • در امور حقوقی شرکتها
  • مشاوره در امور شرکتها
  • مشاوره و ارایه خدمات در امور مربوط به اداره کار
  • تسلط کامل به زبان انگلیسی
  • عقد قراردادهای متعدد داخلی و بین المللی
  • امورورشکستگی

آخرین سوالات و پاسخ ها

وکیل پایه یک دادگستری

1وظایف وکیل شرکت متفاوت از وکلای اشخاص است؟

امروزه به دلیل پیچیدگی های امور حقوقی شرکت ها و موسسات غیر تجاری، نیاز به یک وکیل شرکت خبره و باتجربه، بیش از پیش احساس می شود.

تنظیم قراردادهای داخلی و خارجی شرکت‌ها • پیگیری امور مالکیت فکری شرکت‌ها • بررسی اسناد مالی شرکت‌ها • پیگیری امور ثبتی شرکت‌ها • وصول مطالبات شرکت‌ها • پیگیری امور بیمه‌ای شرکت‌ها • پیگیری امور مالیاتی شرکت‌ها • پیگیری امور گمرکی و بازرگانی شرکت‌ها • پیگیری دعاوی و اختلافات شرکت‌ها • مشاوره حقوقی در امور درون و برون سازمانی شرکت‌ها از مهمترین وظایف وکیل شرکت می باشد..

2صلاحیت دادگاه ها در دعاوی حقوقی شرکت ها چگونه است ؟

در مورد صلاحیت دادگاه ها در دعاوی حقوقی شرکت ها، قانون آیین دادرسی مدنی تعیین تکلیف نموده است.

ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی: دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت های بازرگانی که مرکز اصلی آنها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می شود. ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی: دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.

3دعاوی کیفری شرکت ها چگونه است ؟

دعاوی کیفری شرکت ها مطابق با قاعده عامی که وجود دارد و همچنین مطابق با قانون، در محل وقوع جرم رسیدگی می شود..

بطور مثال، چنانچه مرکزیت اصلی شرکت در تهران باشد و همچنین بانکی که شرکت در آن اقدام به افتتاح حساب جاری نموده است نیز در تهران باشد و این شرکت جهت تضمین انجام قرارداد، اقدام به صدور چک نموده و قرارداد را نیز انجام داده است اما طرف مقابل نه تنها از استرداد چک تضمین امتناع می کند، بلکه در شهر اصفهان جهت وصول مبلغ چک به بانک مراجعه نموده که با عدم موجودی مواجه شده و از بانک مذکور درخواست گواهی عدم پرداخت نموده و بانک نیز متعاقبا اقدام به صدور گواهی عدم پرداخت نموده است. در این فرآیند، وکیل شرکت در مشاوره ای که به مدیران شرکت ارائه نموده است به ایشان متذکر می شود که شخص طرف قرارداد مرتکب جرم خیانت در امانت شده است و محل وقوع جرم نیز اصفهان است و در نتیجه محل طرح شکایت خیانت در امانت و رسیدگی به موضوع دادگاه کیفری در اصفهان است.

4چه خدماتی میتوانید از ما دریافت کنید ؟

در موارد زیر میتوانید بر روی همکاری (مشاوره و وکالت ) دفتر ما حساب کنید ..

• مشاوره و وکالت در امورحقوقی شرکتها • مشاوره و ارایه خدمات در امور مربوط به اداره کار • مطالبات • امور ورشکستگی • عقد قراردادهای متعدد داخلی و بین المللی • با تسلط کامل به زبان انگلیسی.

5احمدرضا فروزنده جونقانی وکیل پایه یک دادگستری

انجام وکالت در امور حقوقی و بازرگانی و قراردادها و شرکتها و ورشکستگی.

پس از گزراندن دوره کارشناسی در رشته حقوق قضایی در دانشگاه شهرکرد موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته حقوق بین الملل از دانشگاه puna university از کشور هند در پایه first class گردید و پس از اخذ پذیرش و گذران یک ترم از دوره دکتری در رشته حقوق تجارت بین الملل در دانشگاه مالزی به منظور خدمت به هم میهنان عزیز در زمینه وکالت در امور حقوقی و شرکتها و ورشکستگی به میهن عزیز بازگشت. با توجه به علاقه وافر به حقوق تجارت بین الملل وشرکتها چه از لحاظ تئوری و و چه از منظر عملی و مستعد بودن وی در این زمینه تمرکز خود را متوجه قبول وکالت به صورت تخصصی در امور حقوقی نموده و پس از کسب افتخار خدمت به هم میهنان عزیز و موفقیت در پرونده های حقوقی و شرکتها و همچنین مشاوره در شرکتهای متعدد بعنوان مشاوره حقوقی اکنون افتخار این را دارد که ضمن ادعا در خصوص تخصص در قبل و انجام وکالت در امور حقوقی و بازرگانی و قراردادها و شرکتها و ورشکستگی با سابقه مثبت و موثر و تسلط کامل به زبان انگلیسی رضایت کامل موکلین اسبق و امید به جلب رضایت موکلین آینده بتواند بصورت مفید و مؤثر آنگونه که مطلوب و مقبول هر مخاطبی باشد در خدمت هم میهنان عزیز باشد.

احمد رضا فروزنده

وکیل پایه یک دادگستری


باتوجه به تجارب ویژه در زمينه وكالت در امور حقوقي ، شركتها وامور ورشكستگي ، تمركز خود را متوجه قبول وكالت به صورت تخصصي در این امر نموده ام